DK | UK

User Driven it-innovation

Jesper Simonsen
Professor
 • Participatory Design
 • Effektdrevet it-udvikling
 • It i sundhedsvæsenet
Kija Lin Østergaard
Ph.d.-studerende
 • It i sundhedsvæsenet
 • Participatory Design
 • Outreach (ICU follow up)

Brugerdreven it-innovation

Keld Bødker
Lektor
 • Participatory design
 • Spredning af it-teknologi
 • Projektledelse

Forskningsgruppen UDI - User-driven it innovation (brugerdreven it-innovation) har som kerneidé at brugerne bliver taget direkte med i designprocessen fra start til slut. Inddragelse kan variere fra passiv deltagelse til at brugerne selv får designidéen og fører den ud i livet. Formålet med vores forskning er at gennemføre projekter mere succesfuldt og med bedre resultater. Gruppen forskningsområder er:

Designvidenskab

Vi vil udforske og afprøve hvordan design kan gøres til en accepteret videnskabelig forskningsmetode

Jan Pries-Heje
Professor
Forskningsgruppeleder
 • IT-projektledelse
 • Designvidenskab og innovation
 • Softwareudvikling
Nina Boulus-Rødje
Adjunkt
 • Information systems
 • Computer-supported cooperative work
 • IT I sundhedsvæsenet
Spredning og ibrugtagning af it
Vi vil undersøge hvordan it-innovationer produkt såvel som proces, spredes og ibrugtages globalt og lokalt. Aktuelt har vi fokus på privacy-beslutninger og på sourcingproblemstillinger. Vores langsigtede mål er at udvikle en teori eller en model for spredning og ibrugtagning; igen med særligt fokus på sourcing og/eller privacy.
Procesforbedring af softwareudvikling
Vi vil undersøge, hvordan organisationer kan forbedre deres software udviklingsprocesser og projektledelse. Vores langsigtede mål er at forny klassisk projekt-ledelse og procesforbedring med inddragelse af innovativt design og nyere tilgange så som ”lean” og ”agile” med særligt fokus på brugernes rolle.
Bendicte Fleron
Adjunkt
 • Sundheds Informatik
 • Computer Supported Cooperative Work
 • Organisatorisk it-implementering
Arnvør á Torkilsheyggi
Ph.d.-studerende
 • It i sundhedsvæsenet
 • Design-in-use
 • Pilotimplementering
it i sundhedsvæsenet
Vi vil undersøge, hvordan it kan anvendes til at forbedre koordination og kommunikation mellem sundhedsprofessionelle. Vores langsigtede mål er at de sundhedsprofessionelle har it-løsninger, fx ambulancejournaler, overbliksskærme og EPJ-moduler med dokumenteret nytteværdi.
Effektdrevet it-udvikling
Vi undersøger, hvordan effekten af it-anvendelse kan specificeres og måles, samt hvorledes den målte effekt kan komme til at spille en mere prominent rolle i et it-projektforløb.
Nøgleord: Brugerdeltagelse, lokale eksperimenter, formativ evaluering, vedvarende optimering, målbare effekter, kvalitetsudvikling.
Magnus Hansen
Adjunkt
 • Designvidenskab
 • Evaluering af it-procesforbedringer
 • Organisatorisk usability

Bruger-dreven it-innovation

Niels Christian Juul
Lektor
 • It-sikkerhed
 • Privacy
 • Spredning af ny teknologi
Morten Brandrup
Ph.d.-studerende
 • Effektdrevet it-udvikling
 • Mobile Experience Sampling
 • It i sundhedsvæsenet

User Driven it-innovation